top of page

Våra villkor

VÅRA VILLKOR

1. Allmänt

Hässleholms Bilvård AB, organisationsnummer 559218-3312 med adress Helsingborgsvägen 6, 281 49 Hässleholm, erbjuder bilvårdstjänster som biltvätt och rekonditionering för personbilar, yrkesfordon, lastbilar, husbilar, husvagnar, båt och släp, samt däckservice, uthyrning av plats i vårt däckhotell, bilverkstad och kurser. 

2. När du lämnar din bil /ditt fordon hos oss

Töm bilen/fordonet innan du lämnar den till oss för bilvård, däckservice eller i vår bilverkstad. Vi ansvarar inte för föremål som finns i bilen.

3. Ansvar

När du lämnar din bil/ditt fordon för tvätt eller helrekond-behandlingar hos oss, återlämnar vi bilen/fordonet till er i samma funktionella skick som det var när vi fick det.

Vi ansvarar inte för de föremål som finns i bilen när ni lämnar den hos oss för bilvård eller reparationer.

Vi ansvarar inte för elektriska problem eller eventuella felmeddelanden vid bilvård och däckservice.

Vid motortvätt kan vi inte lämna någon garanti för eventuella vattenskador som kan uppkomma  Risken för vattenskador är liten, 0,1%, och förfaller helt i kundens ansvar. 

Almänna villkor
4. Bokning 

Du kan boka våra tjänster i flera kanaler - webbplatsens online bokning, på telefon, via Facebook eller direkt på vår anläggning (dropp-in). Oavsett hur du bokar våra bilvårdstjänster, däckservice eller däckhotell, gäller det att boka minst 2 timmar innan och att avboka minst 1 timme innan din tidsbokningen inträffar. Du kan inte heller boka våra tjänster tidigare än 6 månader innan tidsbokningen inträffar.

5. Ångerrätt

Som kund hos oss har du lagstadgad ångerrätt inom 14 dagar vid online betalning av våra tjänster och paketerbjudande på vår webbplats. Du har rätt att utan tidsbegränsning begära återbetalning av inbetalda och ej utnyttjade medel enligt ovan. 

6. Garanti

Vi lämnar 3 månaders garanti för utfört arbete till alla våra helrekonditioneringsbehandlingar. Vid helrekond med lackförsegling eller keramiskt lackskydd för personbilar gäller garantin endast om du kommer med bilen/fordonet för efterkontroll inom 10-14 dagar efter behandlingen.

7. Reklamation

Skador orsakade under tiden vi behandlar din bil/ditt fordon/dina däck som ni anser att Hässleholms Bilvård AB är ersättningsskyldig till, ska anmälas till info@hassleholmsbilvard.com inom 24 timmar efter det att skadan är skedd alternativt inom 24 timmar efter bilen/fordonet/däcken uthämtas.

Skador orsakade när ni förvarar dina däck/hjul i vårt däckhotell ska anmälas i samband med eller högst inom 24 timmar efter däckens/hjulens uthämtning.

INTEGRITETSPOLICY

1. Allmänt

Hässleholms Bilvård AB värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Vår integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter, förklarar var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

Hässleholms Bilvård AB, organisationsnummer 559218-3312 med adress Helsingborgsvägen 6, 281 49 Hässleholm är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter inom vår hemsida.

2. Vilka uppgifter samlar vi och hur hanteras dessa?

Hässleholms Bilvård AB samlar in och behandlar dina personuppgifter som du lämnar när du fyller i kontaktformuläret eller när du bokar in våra tjänster genom vår webbplats.

Uppgifter relaterade till användning av webbplatsen samlas och behandlas indirekt, genom cookies. Dessa avser framförallt funktionaliteten på vår webbplats.

Vi använder dina personuppgifter endast för internt bruk, i administrativt- och marknadsföringssyfte, och lämnar aldrig dina personuppgifter till andra parter. 

3. Dina rättigheter

I enlighet med personuppgiftslagen har du vissa rättigheter.

Insiktsrätt

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som Hässleholms Bilvård AB behandlar om dig.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera och uppdatera de personuppgifter som Hässleholms Bilvård AB har registrerat om dig.

 

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av de uppgifter Hässleholms Bilvård AB har samlat in om dig ifall syftet med insamling och lagring av uppgifterna inte längre är aktuellt och/eller vi annars enligt lag är skyldiga att radera uppgifterna.

 

Rätt att återkalla sitt samtycke

I den utsträckning som vår behandling av dina personuppgifter är baserad på samtycke (relevant för direkt marknadsföring) har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke, med följden att vi måste upphöra behandlingen av uppgifterna, om vi inte kan behandla dina uppgifter på en annan rättslig grund.

 

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter om vår behandling går utöver vad som är lagligt.

 

Rätt att klaga hos Datainspektionen

Du har rätt att klaga till Datainspektionen över vår behandling av dina personuppgifter om du att tror vi behandlar informationen i strid mot lagen. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Integritetspolicy
bottom of page